Eğitim


Godoro, temel, orta ve ileri düzey eğitimler düzenlemektedir. Piyasada yaygın kullanılan konuların bir çoğu için destek sağlanmaktadır. Eğitimler uzaktan ya da yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Kurs biçiminde grup ve sınıf eğitimleri dışında bireylere özel ders, proje destek, koçluk ve mentörlük yapılmaktadır. Kurumlar için temel konuların ötesinde ileri ve özel konularda da eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Yeni ve ileri teknolojiler için araştırma-geliştirme etkinlikleri düzenlenmektedir.

Eğitimler

Sınıf, Grup, Bootcamp & Crashcourse


Eğitimler için bir çok bulunmaktadır. Birden çok kişi ile grup/sınıf eğitimleri olğana bir kurs olarak yapılabildiği gibi bootcamp (tam) ve crashcourse (hızlı) biçiminde de gerçekleştirilmektedir.

Grup

Özel Ders, Proje Destek, Koçluk & Danışmanlık


Tek kişi için özel ders, proje desteği, koçluk ve mentörlük verilmektedir. Öteki seçeneklere göre biraz daha pahalı olsa da; başlamakta zorluk çeken ya da az sürede öğrenmek durumunda kalanlar için önerilmektedir. Öğrencilerin okulda sınavlarda başarılı olması; işe girmeleri ve işe girdikten sonra da desteklenmeleri sağlanmaktadır.

Birey

Kurumsal Eğitim & Danışmanlık


Kurumar için temel, orta ve ileri konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlanmaktadır. Genel eğitim konuları dışında kurumlar kendilerine özel konuları da belirleyerek eğitim alabilirler.

Kurum